Badania dzieci

Terapia dziecka

Do gabinetu zapraszam rodziców zaniepokojonych bądź mających wątpliwości co do prawidłowości rozwoju czy zachowania swojego dziecka, mających trudności wychowawcze, niepewności dotyczących funkcjonowania swojej pociechy. W wyniku spotkań konsultacyjnych zostanie opracowany w indywidualny sposób program terapeutyczny mający na celu usunięcie problemu.

Kierunkowe przygotowanie jak i odpowiednie narzędzia diagnostyczne umożliwiają mi przyjęcie na terapię dzieci od 3 miesiąca życia.

Zapraszam dzieci i ich rodziców na specjalistyczne spotkania w przypadku:

– zahamowań, nieśmiałości
– nadmiernej impulsywności,
– moczenia,
– zaburzeń koncentracji uwagi,
– nadpobuliwości,
– trudności adaptacyjnych w przedszkolu, w szkole
– obniżonych zdolności komunikacyjnych,
– jąkania się,
– bezsenności,
– lęków różnego rodzaju,
– określenia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
– określenia potencjału rozwojowego, uzdolnień i predyspozycji,
– problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka,
– trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacyjnych,
– wątpliwości czy pytań dotyczących wychowania.

Terapia Biofeedback

Biofeedback jest metodą z dziedziny neuroterapii. Terapia ta, za pomocą oddziaływań psychologicznych, pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu.

Dzięki systematycznym treningom osoba staje się bardziej świadoma stanu swojego ciała i umysłu. Potrafi w sposób świadomy wpływać na funkcje, które normalnie nie podlegają kontroli. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki oddziaływania na pracę własnego mózgu, który dzięki treningom pracuje wydajniej i sprawniej. Biofeedback jest efektywną metodą leczenia tych zaburzeń, które wynikają z dysfunkcji pracy mózgu. Podstawą metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.

Trening:

– zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze
– poprawia efektywność pracy
– ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia
– poprawia samopoczucie i samoocenę
– zwiększa odporność na stres
– poprawia wydolność systemu immunologicznego
– ułatwia regenerację sił
– wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka m.in. dzięki zwiększeniu plastyczności mózgu i spowolnieniu procesów biologicznego starzenia się

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności. Zaleca się 2-3 treningi w tygodniu lub przynajmniej 1 raz na tydzień.

Artreterapia

Arteterapia pełni podstawowe funkcje terapeutyczne: ułatwia pacjentowi uzyskanie wglądu we własne problemy, czy deficyty, umożliwia odreagowanie silnych przeżyć emocjonalnych ułatwia zmianę postaw i zachowań człowieka w stosunku do siebie, do innych i świata, wpływa na poprawę relacji z innymi ludźmi, a także ułatwia proces wewnętrznej integracji.

Twórczość oddziałuje wobec tego korzystnie na osobowość człowieka i jego stosunek do otoczenia. Doświadczenia naukowe i kliniczne wykazują, że można ją wykorzystać w leczeniu schorzeń nerwicowych i psychosomatycznych powstałych pod wpływem zaburzeń emocjonalnych.

Arteterapia wywołuje również emocje pozytywne, takie jak: radość, zadowolenie, stan spokoju i odprężenie, które korzystnie wpływają na samopoczucie człowieka. Działania twórcze zwiększają szansę na skuteczne uwewnętrznienie samoakceptacji, poprawienie samooceny, odreagowanie trudnych emocji.

W węższym znaczeniu arteterapię rozumie się jako terapię wykorzystującą rozmaite sztuki plastyczne. Jednak w szerszym znaczeniu należy dodać również choreoterapię, biblioterapię, muzykoterapię i dramoterapię.

Ekspresja plastyczna jest jedną z podstawowych, pierwszych form niewerbalnej komunikacji człowieka z otoczeniem. Już od pierwszych prac dziecka otrzymujemy od niego informacje o rozwoju psychomotorycznym, osobowości, kontakcie ze światem.

Dowiadujemy się, na ile ma ono przyswojone poczucie schematu własnego ciała, jaki jest jego poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej jak widzi siebie i swoje otoczenie oraz jak bogaty jest jego wyimaginowany świat.

Techniki relaksacyjne

Progresywna Relaksacja Mięśni Edmunda Jacobsona bazuje na założeniu, że odprężenie psychiczne powinno naturalnie wynikać z odprężenia fizycznego.

Progresywna relaksacja mięśni jest podejściem do panowania nad stresem, umożliwiającym naukę naturalnego doznawania głębokiego odprężenia.

Skutkiem chronicznego stresu lub urazu może być wysoki poziom naprężenia mięśni. Zwracając szczególną uwagę na takie doznania jak napinanie i rozluźnianie mięśni można świadomie likwidować napięcie i uczyć się uspokajać ciało, redukować lęk. Oprócz funkcji redukowania stresu dodatkowo jest narzędziem, które pozwala na naukę odczytywania sygnałów wysyłanych przez nasze ciało.

Korzyści to redukcja objawów lękowych, wzmocnienie zaufania do siebie, zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca, lepsza praca żołądka i jelit, rozwój wyobraźni i procesów myślenia, wzmocnienie kontroli nad własnym nastrojem.

Wizualizacja

Procesy myślowe każdego człowieka wywierają wpływ na jego psychikę, jak i fizjonomię. Aktorzy, odwołując się do swojej wyobraźni, potrafią przywołać smutek, gniew i inne uczucia.

Każdy z nas, marząc o czymś, przypominając sobie pewne sceny, dokonuje pewnego rodzaju wizualizacji. Wizualizacja pełni funkcję terapeutyczną. Jako że jest ona przeżyciem wielozmysłowym- wspomaga proces uświadamiania sobie obrazu własnego ciała, ułatwia wypracowanie nowej percepcji. Stymuluje ona również układ nerwowy, mięśniowy mimo braku rzeczywistej aktywności fizycznej.

Gwarantuję zachowanie tajemnicy zawodowej.

„Proszenie innych o wyrażenie opinii na temat Twojego zachowania i Twojego szczęścia nie jest oznaką słabości, lecz siły”.

Paul Dolan

„Kluczem do bycia szczęśliwym jest zwracanie większej uwagi na to, co sprawia, że jesteś szczęśliwy i mniejszej uwagi na to, co szczęśliwym Cię nie czyni”.

Paul Dolan