Obowiązkowe badanie

Zakres regulacji prawnych:

1. Psychologiczne badania kierowców
2. Badania na podstawie skierowania przez Policję
3. Psychologiczne badania egzaminatorów i instruktorów

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937).

 

Badania psychologiczne – kto przechodzi je obowiązkowo?
Badanie psychologiczne odbywa się w zakresie psychologii transportu. Takiemu badaniu podlega osoba, która ubiega się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem.

Badanie psychologiczne jest również konieczne przy przywracaniu uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek:
1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowana pojazdem,
2. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
3. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny
4. popełnienia w okresie próbnym 3 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub
5. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Pracownia Psychologiczna GAMA oferuje kompleksowe badania psychologiczne:
- Kierowców (również pojazdów służbowych, uprzywilejowanych)
- Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
- Osób skierowanych przez policję na skutek przekroczenia limitu punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pod wpływem alkoholu
- Operatorów wózków widłowych, wózków akumulatorowych, suwnic, maszyn w ruchu, koparek, spychaczy, dźwigów, pracujących na wysokości pow. 3m

W gabinecie przeprowadzane są profesjonalne, całościowe badania psychologiczne kierowców (psychotesty).

Badania psychologiczne obejmują ocenę sprawności intelektualnej oraz procesów poznawczych, osobowość, a przede wszystkim sprawność psychomotoryczną, koordynację wzrokowo-ruchową, widzenie przestrzenne, umiejętność oceny odległości i szybkości.

Orzeczenie wydawane jest w tym samym dniu, w którym przeprowadzane jest badanie.

Są to elementy, których ani lekarz, instruktor i egzaminator nie są w stanie ocenić, a są niezaprzeczalną podstawą bezpiecznej jazdy.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości czy wykonuję dane badanie – ZADZWOŃ, z chęcią odpowiem na Twoje pytanie.