O mnie

Wykształcenie

Magister psychologii

Równolegle realizowane dwie specjalności
• psychologia kliniczna
• psychologia społeczna

Uczelnia: Uniwersytet SWPS, Wrocław

Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

Zdobycie wiedzy i praktyki terapeutycznej w zakresie specyficznych trudności rozwojowych, zaburzeń sensomotorycznych, zaburzeń sprawności manualnej, niepełnosprawności ruchowej, opóźnień psychoruchowych dysfunkcji wzroku, dysfunkcji słuchu, zespołu wad genetycznych, spektrum autyzmu, zaburzeń rozwoju mowy.

Uczelnia: Uniwersytet SWPS, Wrocław

Interwencja kryzysowa

Kierunek studiów skoncentrowany na poszerzeniu wiedzy dotyczącej kryzysu psychicznego, rozmaitych rodzajów traumy, wzmacnaniu umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Uczelnia: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław

Arteterapia

Studia przygotowujące do zawodu arteterapeuty- wykorzystanie sztuki (plastyki, muzyki, literatury, teatru) w celach terapeutycznych.

Uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Trener Biofeedback

Trening o nazwie EEG biofeedback usprawnia pracę mózgu, poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości.

Uczelnia: Biomed, Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, Wrocław

Psycholog transportu

Zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

Uczelnia: Uniwersytet SWPS, Poznań

Doświadczenie

• Prywatna praktyka w zawodzie psychologa
• Katedra i Klinika Psychiatrii we Wrocławiu
• Przedszkole prywatne „Wesołe Nutki” we Wrocławiu
• Szkoła Podstawowa we Wrocławiu
• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrocławiu
• NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii – MONAR
• Handicap Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności

Dodatkowe kursy i szkolenia

• 10.2014. – Szkolenie METODA DIALOGU MOTYWACYJNEGO w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
• 11.2011. – Medytacja ZEN -„Rozwijalnia – Dom Twórczego Życia” we Wrocławiu
• 10.2011. – „Boskie ciało- o kobiecej seksualności” -w ramach szkoleń „Progessteron” we Wrocławiu
• 11.2010. – Masaż relaksacyjny „Sztuka dotyku” -w ramach szkoleń „Progessteron” we Wrocławiu
• 11.2010. – „Moje życie jako dzieło sztuki” -w ramach szkoleń „Progessteron” we Wrocławiu
• 05.2009. – Interwencja kryzysowa w praktyce -„Rozwijalnia –Dom Twórczego Życia” we Wrocławiu