O mnie

Paulina Dubiel

psycholog transportu

 

Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, równolegle realizując dwie specjalności- psychologię kliniczną i psychologię społeczną.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje – zdobyłam tytuł interwenta kryzysowego, trenera Biofeedback, arteterapeuty.

Psychologiem transportu zostałam kończąc specjalne studia podyplomowe w Poznaniu (Uniwersytet SWPS). Zdobyłam wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

Pracuję również jako psycholog dziecięcy.