Jak przygotować się do badania

Co należy wziąć ze sobą na badanie psychologiczne?

• Dokument tożsamości, prawo jazdy

• Okulary bądź soczewki kontaktowe, jeśli są używane​ (również te „do czytania”)

• Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione. Osoby nie posiadające skierowań również zostaną przebadane.

• Skierowanie z Komendy Policji / Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, jeśli takie zostało wydane

• Dane do wystawienia rachunku w przypadku skierowania przez pracodawcę (Nazwa firmy, adres, NIP)


Pamiętaj, by na badanie przyjść wypoczętym i wyspanym – ma to wpływ na wyniki badania


Jak długo trwa badanie psychologiczne?

Badanie trwa ok. 40 minut.

Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.
Badanie składa się z kilku etapów:
- Testy pisemne;
- Testy aparaturowe;
- Rozmowa z psychologiem;
- Omówienie wyników badania;
- Wystawienie orzeczenia psychologicznego.
- Wystawienie rachunku za badanie.

UWAGA: dostarczenie właściwego skierowania jest szczególnie ważne w przypadku osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, zatrzymanych za jazdę po alkoholu oraz sprawców wypadków – bez skierowania osoby te nie mogą przystąpić do badania.